Home / About Us

About Us

Xhosa People

Iziduko

Learn Xhosa

2 comments

 1. Hi i am liwa
  I recently found out that my surname is Ndlwana.
  I need help ngeziduko zam andizazi

 2. Ndibulise kothe wawuthola lomyalezo.
  Nding Ncedo Fuduswa.
  Ndibhala ngellicela inxaso okanye ingcebiso malunga nombono endinawo wokwakha lento ngokwasesilungwini kuthiwa APP engakwazi ukusigcinela into zethu zesixhosa kunye nezinye inhlanga. Sikwazi ukuthetha ngamasiko kwaye sikwazi ukuba sazane singabantu umazi umntu wakowenu. Sikwazi ukuba sihlanganise abantu bandawonye kunye nefemeli eyidwa ndawonye. Sidibanise umphakathi wandawonye wazane kwaye ukhawuleze uqhakamshelana ngezinto ezithinta lowophakathi.
  Enkosi ukuba unalo icebo ungandinceda.

  Ndidinga indlela zokuyenza inxaso kunye namacebo njengoba kubiza ukwakha ezinto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.