Home / Mandela / Ahh! Dalibhunga!!! Lala Ngoxolo Madiba – Nelson Rolihlahla Mandela

Ahh! Dalibhunga!!! Lala Ngoxolo Madiba – Nelson Rolihlahla Mandela

Nelson Mandela - Ahh Dalibhunga! Rest in peace TataThe late former president & South Africa’s first black president and father of a democratic nation Nelson Rolihlahla Mandela, born to the Thembu Royal family and the first born son of Gadla Henry Mphakanyiswa Mandela and Nosekeni Nonqaphi Fanny MaJali Mandela, the daughter of Nkedama of the amaMpevu clan of the Xhosa.

Ahh! Dalibhunga!

Lala Ngoxolo ke Madiba!!!

Dlomo, Madiba, Yem-Yem, oZondwa, Sophithso, Ngqolomsila, Vela bambhentsele, Tubhana, Qhumpase, Tande, MThembu, Ncikoza, Mtshikilana, Malangana, oZondwa zintshaba ezingasoze zimenzele nto. Nkosazana mThembukazi, Mkhabela, Dinangwe, Masende angaluselwa ongathatha uthi lakasha kanti udla lona uqobo . Msongi wensibhi ayibeke khanda uthi amagwala azombalela.

Ugqatso ulufezile!!!

Comments

comments