Home / Tag Archives: Hintsa

Tag Archives: Hintsa

Ukombathiswa kweNkosi kumaBomvana, Ah! Zwelikhanyile, Jalamba kaTshezi

Vuyani Gwebindlala, Ah! Zwelikhanyile - iNkosi yamaBomvane - Bomvana Traditional Council 53

Ngolwesihlanu umhla weshumi elinane kule yeKhala (14 July 2017) ibinguMbo nomXesibe kwaNoofisi Komkhulu eMgojweni eXhorha kwelamaBomvana. Le ibiyimini enkulu ngeyona ndlela, imini yokombathiswa kweNkosi kumaBomvana kwiNkqila iBomvana Traditional Council, uNkosi uVuyani Gwebindlala, Ah! Zwelikhanyile. uNkosi u Zwelikhanyile ebethatha indawo kunina omzalayo umama uNoofisi Gwebindlala, iNkosikazi yongasekhoyo uNkosi uMelibhuwa kaVulindawo kwindlu ...

Read More »

The Coronation of AmaXhosa King, HM Zwelonke Sigcawu

XHOSA KINGDOM family tree

The Coronation Ceremony of the King of AmaXhosa, His Majesty Mpendulo Sigcawu, Aah! Zwelonke! is a very noteworthy & momentous occasion. It has rekindled in many of us a sense of pride and the need for us to reconnect with our African roots. 15 May 2015 – A historic day for ...

Read More »