Home / Tag Archives: King Zwelonke Sigcawu

Tag Archives: King Zwelonke Sigcawu

Ukombathiswa kweNkosi kumaBomvana, Ah! Zwelikhanyile, Jalamba kaTshezi

Vuyani Gwebindlala, Ah! Zwelikhanyile - iNkosi yamaBomvane - Bomvana Traditional Council 53

Ngolwesihlanu umhla weshumi elinane kule yeKhala (14 July 2017) ibinguMbo nomXesibe kwaNoofisi Komkhulu eMgojweni eXhorha kwelamaBomvana. Le ibiyimini enkulu ngeyona ndlela, imini yokombathiswa kweNkosi kumaBomvana kwiNkqila iBomvana Traditional Council, uNkosi uVuyani Gwebindlala, Ah! Zwelikhanyile. uNkosi u Zwelikhanyile ebethatha indawo kunina omzalayo umama uNoofisi Gwebindlala, iNkosikazi yongasekhoyo uNkosi uMelibhuwa kaVulindawo kwindlu ...

Read More »

A milestone Rhodes University PhD written in isiXhosa

Dr Hlezi Kunju, who wrote his Rhodes University PhD in isiXhosa, with his family

A chance encounter between a South African music teacher and Xhosa-speaking students in Zimbabwe has led to the production of Rhodes University’s first PhD thesis in isiXhosa. Although the study unveiled little-known linkages between AmaXhosa in the Eastern Cape and a community of over 200000 others living in Mbembesi, about ...

Read More »